Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)

Każdy powierzony nam ładunek objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego na kwotę 500 000 USD.